Nástřikové systémy s uzavřenou strukturou buněk

Vyrábíme 3 typy systémů s uzavřenou strukturou buněk

Ultrapol RG 03/35 – systém pro izolaci stěn a stropů

Ultrapol RG 05/45 – systém pro izolaci podlah pod betonovou mazaninou a základů

Ultrapol RG 05/55 – systém pro izolaci střech z venkovní strany

Ultrapol RG 03/35 se vyrábí v souladu s harmonizovanou normou PN-EN 14315-1, má atest PZH a označení CE 

Při navrhování a zkoušení systémů s uzavřenou strukturou buněk věnujeme zvláštní pozornost rozměrové stabilitě v různých teplotních rozsazích. Díky tomu mají naše pěny velmi dobrou odolnost proti smršťování. Ocenily to přední firmy, které se zabývají nástřikem pěny s uzavřenou strukturou buněk. 

Ultrapol RG 03/35 je balena do 200 litrových ocelových sudů v sadách: 225 kg složky A a 250 kg složky B, nebo do plastových kontejnerů IBC v sadách 1000 kg složky A a 1100 kg složky B

Vydatnost u sady balené do sudů činí při dodržení technologického režimu 10-11 m3.

Zboží expedujeme ve stejný den, pokud k nám objednávka dorazí do 11.00 hod. nebo následující den, pokud objednávku obdržíme po 11.00 hod. 

Níže jsou uvedeny údaje týkající se pěny Ultrapol RG 03/35 ve zkrácené podobě. Více podrobných informací je uvedeno v kartě „ke stažení”

 

 Základní charakteristika

 Užitná vlastnost

 Technická specifikace

 Reakce na oheň

 Třída E

 PN-EN 14315-1

 Tepelná vodivost, λ

 λm = 0,021 W/mK

 λ90,90 = 0,022 W/mK

 PN-EN 14315-1

 Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti, která zohledňuje účinek stárnutí λD, v závislosti na jmenovité tloušťce dN

 pro pěnu difuzně otevřenou z jedné strany:

 pro dN < 40 mm

 λD = 0,028 W/mK

 pro 40 mm ≤ dN < 60 mm
λD = 0,027 W/mK

 pro dN ≥ 60 mm

 λD = 0,026 W/mK

 pro pěnu difuzně otevřenou z obou stran:

 pro dN < 80 mm

 λD = 0,028 W/mK

 pro 80 mm ≤ dN < 120 mm 
λD = 0,027 W/mK

 pro dN ≥ 120 mm

 λD = 0,026 W/mK

 PN-EN 14315-1

 Krátkodobá nasákavost vodou při částečném ponoření

 Wp < 0,23 kg/m2

 PN-EN 14315-1

 Faktor difúzního odporu vodní páry

 µ > 35

 MU35

 PN-EN 14315-1

 Namáhání tlakem při 10% relativní deformaci

 σ10 > 200 kPa

 C5(10 Y)200

 PN-EN 14315-1

Vůdce v oteplování
Hustota po nástřiku cca 12 kg/m3

Systém s otevřenou strukturou buněk na izolaci podkroví. Díky použití katalyzátorů nejnovějšího typu se systém vyznačuje málo obtížným zápachem při nástřiku. Třída reakce na oheň E.
Hustota po nástřiku cca 40 kg/m3

Vyznačuje se vysokou tvrdostí ve vztahu k hustotě a hladkým povrchem. Vzhledem k vysokému obsahu Solkane 365/227 má velmi dobré izolační vlastnosti. Je také odolný vůči smršťování a současnému praskání pěny při různých teplotách. Třída reakce na oheň E.
Hustota po nástřiku cca 50 kg/m3

Systém vyvinutý pro izolaci základů. Ekonomická verze střešního systému se sníženou hustotou a požární odolností při zachování vysoké pevnosti v tlaku.
Hustota po nástřiku cca 60 kg/m3

Vyznačuje se velmi vysokou tvrdostí a také velmi hladkým povrchem, což je důležité při zabezpečení pěny nátěrem. Vzhledem k vysokému obsahu Solkane 365/227 má velmi dobré izolační vlastnosti. Je také odolný vůči smršťování a současnému praskání pěny
Hustota po nástřiku cca 600 kg/m3

Systém je téměř nepěněný s velmi tvrdou strukturou a je ideální pro vyztužení dílů z ABS a PMMA
Zeptejte
se nás

Pokud máte dotazy, použijte prosím kontaktní formulář. Do 24 hodin se pokusíme odpovědět na obdrženou otázku.