Výhody pěny Ultrapol RG 03/10

Izolace domu provedená pěnou Ultrapol RG 03/10 přináší mnoho výhod:

Za prvé: Pěna Ultrapol RG 03/10 se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí. Lepí se na všechny typy podkladů: beton, desky, krokve, membrány. (Důležité je to, že budova izolovaná pěnou Ultrapol RG 03/10 je zvukotěsná a především vítr, který si dokáže najít nejmenší štěrbinu a je do značné míry zodpovědný za vychladnutí místností, již není nebezpečný.) Budova izolovaná pěnou Ultrapol RG 03/10 je větrotěsná a zvukotěsná. Vítr, který si dokáže najít nejmenší štěrbinu a je do značné míry zodpovědný za vychladnutí místností, není při takové izolaci již nebezpečný.

Za druhé: Katalytický systém používaný ve složení pěny Ultrapol RG 03/10 umožňuje, aby pěna již během jejího nanášení expandovala klidně a rovnoměrně. Vrstvy kladené jedna na druhou k sobě těsně přiléhají. Tím je na minimum omezen vznik děr a dutin. To má důležitý vliv na izolační schopnosti. Čím menší jsou buňky v pěně, tím více je konvekční pohyb molekul oxidu uhličitého a vzduchu omezen na menší prostor. Snižuje se tím tepelná vodivost, je ovlivněn součinitel lambda a účinnost celé izolační vrstvy.

Za třetí: Během dlouhodobého provozu budovy se mohou dít různé věci: protékající střecha nebo navátý sníh. Zde je dobrou volbou pěna Ultrapol RG 03/10, která se vyznačuje velmi nízkou absorpcí vody. Položíme-li pěnu Ultrapol RG 03/10 na vodní hladinu, může na ní plavat mnoho týdnů, aniž by se do ní kapilárami nasávala voda. Pokud pěně Ultrapol RG 03/10 zajistíme odpovídající podmínky, i po namočení velmi rychle vysychá, a co je důležité, nemění svůj tvar ani rozměry. Máme také jistotu, že pěna Ultrapol RG 03/10 bude dále plnit svoji funkci i po vysušení.

Za čtvrté: Složky použité při výrobě pěny Ultrapol RG 03/10 byly pečlivě vybrány z hlediska zápachu a emise těkavých sloučenin. Všechny pocházejí od renomovaných evropských výrobků působících v souladu se směrnicemi REACH. Pěna Ultrapol RG 03/10 při aplikaci nevydává nepříjemný zápach a izolovanou místnost lze používat po rychlém vyvětrání (ani během nanášení nezapáchá a místnost lze používat ihned provedení izolace.)

Poslední argument pro volbu pěny Ultrapol RG 03/10, ale jeden z nejdůležitějších, je její odolnost proti ohni. Pěna Ultrapol RG 03/10 má třídu reakce na oheň E. Co to znamená? Pěna hoří, pokud je k ní přiložen zdroj ohně, avšak zhasíná během několika okamžiků poté, co byl odstaven.

Stručně řečeno, každá pěna, bez ohledu na jejího výrobce, je lepší izolací, než tradičně používané druhy. Samozřejmě existují bytosti, které přímo milují starou dobrou metodu zateplování. Patří mezi ně také myši a kuny, které si hloubí chodby a dělají si v nich doupata. Z důvodů, které nejsou zcela vysvětleny, nemají tato stvoření ráda polyuretan a vyhýbají se půdám zatepleným pěnou.

Vůdce v oteplování
Hustota po nástřiku cca 12 kg/m3

Systém s otevřenou strukturou buněk na izolaci podkroví. Díky použití katalyzátorů nejnovějšího typu se systém vyznačuje málo obtížným zápachem při nástřiku. Třída reakce na oheň E.
Hustota po nástřiku cca 40 kg/m3

Vyznačuje se vysokou tvrdostí ve vztahu k hustotě a hladkým povrchem. Vzhledem k vysokému obsahu Solkane 365/227 má velmi dobré izolační vlastnosti. Je také odolný vůči smršťování a současnému praskání pěny při různých teplotách. Třída reakce na oheň E.
Hustota po nástřiku cca 50 kg/m3

Systém vyvinutý pro izolaci základů. Ekonomická verze střešního systému se sníženou hustotou a požární odolností při zachování vysoké pevnosti v tlaku.
Hustota po nástřiku cca 60 kg/m3

Vyznačuje se velmi vysokou tvrdostí a také velmi hladkým povrchem, což je důležité při zabezpečení pěny nátěrem. Vzhledem k vysokému obsahu Solkane 365/227 má velmi dobré izolační vlastnosti. Je také odolný vůči smršťování a současnému praskání pěny
Hustota po nástřiku cca 600 kg/m3

Systém je téměř nepěněný s velmi tvrdou strukturou a je ideální pro vyztužení dílů z ABS a PMMA
Zeptejte
se nás

Pokud máte dotazy, použijte prosím kontaktní formulář. Do 24 hodin se pokusíme odpovědět na obdrženou otázku.