Podmínky zpracování a parametry pěny Ultrapol RG 03/10

Systém Ultrapol RG 03/10 vyžaduje splnění níže uvedených podmínek zpracování, aby byla vyrobena pěna s parametry z Prohlášení o vlastnostech (PoV) a odpovídající vydatností.

Teplota v místnosti:                           min. 20 oC

Teplota podkladu:                              min. 20 oC

Teplota surovin:                                 25-30 oC

Teplota „na blocích”                          50-55 oC

Teplota „na hadici”                            55-60 oC

Tlak                                                    100-130 atm.

Vlhkost desek a krokví                      pod 20 %

 

Složka A vyžaduje před nástřikem pouze lehké promíchání a nastavení teploty na požadovanou hodnotu. Při práci je nutné pouze míchání za účelem stabilizace teploty. 

Tabulka obsahuje technické údaje pro pěnu Ultrapol RG 03/10. Podrobnější informace a úplnou dokumentaci naleznete na kartě „ke stažení”

 

 

 Základní charakteristika

 Užitná vlastnost

 Technická specifikace

 Reakce na oheň

 Třída E

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 13501-1+A1:2010

 PN-EN 11925-2:2010

 Tepelná vodivost

 λm = 0,037 W/mK

 λ90,90 = 0,038 W/mK

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 12667:2002

 Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti, která zohledňuje účinek stárnutí λD pro každou tloušťku izolace

 

 λD = 0,039 W/mK

 PN-EN 14315-1:2013-06

 

 Krátkodobá nasákavost vodou při částečném ponoření

 Wp < 0,3 kg/m2

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 1609:2013-07 met. B

 Propustnost pro vodní páru:

 faktor difúzního odporu vodní páry

 součinitel prostupu vodní páry

 µ > 3,6

 > 0,147 mg/(m·h·Pa)

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 12086:2013-07

 Rozměrová stabilita při teplotě 70oC a 90%

 relativní vlhkosti, po uplynutí 48 h

 Δε < 1%

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 1604:2013-07

 Rozměrová stabilita při teplotě -20oC po uplynutí 48 h

 Δε < 0,5%

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 1604:2013-07

 Emise těkavých organických sloučenin

 Splňuje požadavky národních předpisů na uvolňování nebezpečných látek a může se používat v místnostech kategorie A a B, určených pro pobyt lidí.

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN ISO 16000-9:2009

 ISO 16000-6:2011

 PB’LS-002/4/09-1999

 PB’LS-012/2/09-2004

Vůdce v oteplování
Hustota po nástřiku cca 12 kg/m3

Systém s otevřenou strukturou buněk na izolaci podkroví. Díky použití katalyzátorů nejnovějšího typu se systém vyznačuje málo obtížným zápachem při nástřiku. Třída reakce na oheň E.
Hustota po nástřiku cca 40 kg/m3

Vyznačuje se vysokou tvrdostí ve vztahu k hustotě a hladkým povrchem. Vzhledem k vysokému obsahu Solkane 365/227 má velmi dobré izolační vlastnosti. Je také odolný vůči smršťování a současnému praskání pěny při různých teplotách. Třída reakce na oheň E.
Hustota po nástřiku cca 50 kg/m3

Systém vyvinutý pro izolaci základů. Ekonomická verze střešního systému se sníženou hustotou a požární odolností při zachování vysoké pevnosti v tlaku.
Hustota po nástřiku cca 60 kg/m3

Vyznačuje se velmi vysokou tvrdostí a také velmi hladkým povrchem, což je důležité při zabezpečení pěny nátěrem. Vzhledem k vysokému obsahu Solkane 365/227 má velmi dobré izolační vlastnosti. Je také odolný vůči smršťování a současnému praskání pěny
Hustota po nástřiku cca 600 kg/m3

Systém je téměř nepěněný s velmi tvrdou strukturou a je ideální pro vyztužení dílů z ABS a PMMA
Zeptejte
se nás

Pokud máte dotazy, použijte prosím kontaktní formulář. Do 24 hodin se pokusíme odpovědět na obdrženou otázku.